top of page
NEW Eis Passerelle zum Hanballsport.png
imgbin-finger-click-on-the-icon-Lmb43wSXEuyY0HxsaDB0ubHZK_t Kopie.png
TR-Plang 7_11_2022.png

Info:

D’Traininger vun ALL eise Jugendkategorie hunn ewell ugefaang. D’Auerzäite vun de verschiddenen Traininger fannt dir am Link direkt hei niewendrun. 

Bei Froe kënnt Dir Iech op jugend@mersch75.lu mellen. 

Les entraînements de TOUTES les différentes catégories jeunes ont commencé. 

Les horaires des entraînements sont disponibles directement sous le lien ci-contre. 

N’hésitez pas de nous contacter en cas de questions jugend@mersch75.lu

Ëm de Jugendberäich këmmert sech de Ricky Bentz.
Info: jugend@mersch75

Eis Traineren:
Jugend
Kidssports  U4 :   Redavid Grégory;
Multisports U8 :   Kremer Christophe, Majerus Sven;
U11 :                    Metzler Laurent, Secara Stefan;
U13 :                    Secara Stefan;
U15 / U17 :          Vasilakis Alexandros;

Hären & Fraen
Fraen / Hären S2 : Deischter Adrien; adr.deischter@mersch75.lu
Hären :                 Vasilakis Alexandros; ale.vasilakis@mersch75.lu

bottom of page