top of page
NEW Eis Passerelle zum Handballsport.png
Logo Draacheball new.jpg

Eis Traineren :

JUGEND

Ëm de Jugendberäich këmmert sech de Ricky Bentz.

Info: email: jugend@mersch75,
Tél.: 
‭+352 621 223 334‬

Kidssports  U4 :   
Redavid Grégory;

Multisports U8 :   
Kremer Christophe, Majerus Sven; Bentz Ricky, Castellano Virginio Assistant,

U11 :                    
Laurent Metzler; Anne Bisenius-Holm, Bentz Ricky

U13 :                    
Mark Ruef an Luca Muller; Anne Bisenius-Holm; Ben Bisenius

DRAACHEBALL:  
M75:                                     FCM: 
Ricky Bentz,                          Alex Dias, Lara Soares, 
Louis Van der Weeken;         André Soares, Miguel da Costa;

HÄREN a FRAEN

Fraen / Hären S2 :
Deischter Adrien;       adr.deischter@mersch75.lu;

Hären / U17-U21 :
Secara Stefan an Vasilakis Alexandros;   ale.vasilakis@mersch75.lu;
Reuter-Weyler Isabelle TR Assistant 

bottom of page