FB  Mersch75 CAStamminet.png

Eise Comité :

Opstellung vum neien Comité (Chargen Verdeelung):

            President : Didelot Loïc

            Vizepresident: Kremer Armand

            Vizepresident: Rollinger Daniel

            Responsabel Sportif:

            Sekretäre administrativ: Castellano Virginio

            Memberen: Deischter Adrien, Metzler Bernard, Schuster Jeff

            Tresorier: Bisenius Ben

            Tresorier Adjoint : Kremer Armand

            Responsabel Kalenner sportif: Metzler Bernard

            Responsabel Events:

            Presse Delegéiert: Didelot Loïc

            Sponsoring: Kremer Armand, Deischter Adrien

            Responsabel Internet Site a Facebook: Deischter Adrien, Schuster Jeff

            Koordinator Comité/Jugendkommissioun: Schuster Jeffadresse e-mail:                           info@mersch75.lu
tél:                                             288 00 399